Betingelser

Betalingsfrist er 14 dager med mindre annet er avtalt.