Artikler

Artikler

Om totalhardhet (GH)

Om totalhardhet (GH)

 • 0
 • 1464 Visninger
Totalhadheten (GH) beskriver vannets innhold av løste kalsium- og magnesiumioner. Den defineres av en skala som går fra 0 og oppover der hver grad til...


Om karbonathadhet (KH)

Om karbonathadhet (KH)

 • 0
 • 588 Visninger
Karbonathardheten beskriver vannets bufferkapasitet dvs. evne til å motstå forsuring.I naturlige vannkilder utgjøres denne i hovedsak av oppløste karb...


Om NORAQ Akvariesalt og nitrittforgiftning

Om NORAQ Akvariesalt og nitrittforgiftning

 • 0
 • 1196 Visninger
NORAQ Akvariesalt virker øyeblikkelig ved nitrittforgiftning/fare for nitrittforgiftning.Anbefalt dosering er 0,5-1 gram/L akvarievann. En strøken med...


pH-sjokk (forsuring)

pH-sjokk (forsuring)

 • 0
 • 640 Visninger
pH-sjokk ved forsuring av akvarievannet er ganske vanlig. pH bør måles ukentlig og justeres opp ved behov. Nedbrytning av forrester tilfører vannet pr...


Om å holde fisk i sine naturlige biotoper

Om å holde fisk i sine naturlige biotoper

 • 0
 • 113 Visninger
Hva er grunnene til at man bør holde fisk i sine naturlige biotoper i akvarier? Svar fra ChatGPT: Å holde fisk i sine naturlige biotoper i a...


NORAQ Akvariesalt mot ciliat- og soppinfeksjoner

NORAQ Akvariesalt mot ciliat- og soppinfeksjoner

 • 0
 • 558 Visninger
NORAQ Akvariesalt brukes i forbindelse med transport (i akvariet ved nyinnkjøp av fisker). Produktet virker støttende ved osmoregulering, har en redus...


Vitenskapelige publikasjoner av Evert Jor, veterinær og forsker

Vitenskapelige publikasjoner av Evert Jor, veterinær og forsker

 • 0
 • 511 Visninger
SYBR Green based real-time RT-PCR assay for detection and genotype prediction of bovine noroviruses and assessment of clinical significance in Norway....


Vitamin A-mangel (Hypovitaminosis A)

Vitamin A-mangel (Hypovitaminosis A)

 • 0
 • 392 Visninger
Vitamin A-mangel hos fugler, også kalt hypovitaminose A , er en av de vanligste og mest forebyggbare sykdommene. Dessverre blir mangler...


Vannbehandling gjort enkelt - NORAQ

Vannbehandling gjort enkelt - NORAQ

 • 0
 • 647 Visninger
NORAQ produktserien med salter for vannbehandling er fremstilt for enkel bruk av hobbyakvarister så vel som zooforretninger. Med serien av NORAQ salte...


Utvalgstabell med 5% konfidensnivå

Utvalgstabell med 5% konfidensnivå

 • 0
 • 84 Visninger
Her er en utvalgstabell som viser sykdomsprevalensen på 5 % og antall prøver som kreves for populasjoner fra 1 til 1000 individer:Populasjonsstørrelse...


Trichodina

Trichodina

 • 0
 • 489 Visninger
Trichodina er en slekt av ciliater som er ektokommensaler eller parasittiske på vannlevende dyr, spesielt fisk...


Tetrahymena spp.

Tetrahymena spp.

 • 0
 • 455 Visninger
Tetrahymena, en encellet eukaryot, er en slekt av frittlevende ciliater. Den kan gi sykdom hos akvariefisk og kalles ofte for "Guppy-sy...


SVC Spring Viremia of Carp

SVC Spring Viremia of Carp

 • 0
 • 459 Visninger
Vårviremi hos karpe (SVC) er en viktig sykdom som rammer cyprinider, hovedsakelig vanlig karpe Cyprinus carpio . Sykdommen er utbredt i...


Sopp (Saprolegnia spp.)

Sopp (Saprolegnia spp.)

 • 0
 • 380 Visninger
Bomullsaktige utvekster på fisken. Ofte sekundært til sår av andre årsaker.Behandles med NORAQ Akvariesalt som langtids saltbad: 2g/L (200g/100 L) og ...


Rødmunnsjuke (bakterien Yersinia ruckeri)

Rødmunnsjuke (bakterien Yersinia ruckeri)

 • 0
 • 466 Visninger
Yersinia ruckeri forårsaker rødmunnsjuke (ERM, Enteric Red Mouth), en alvorlig infeksjon i både saltvanns- og ferskvannsfisk. ERM er et globalt probl...


Showing 1 to 15 of 43 (3 Pages)