Artikler

Artikler

Om totalhardhet (GH)

Om totalhardhet (GH)

 • 0
 • 464 Visninger
Totalhadheten (GH) beskriver vannets innhold av løste kalsium- og magnesiumioner. Den defineres av en skala som går fra 0 og oppover der hver grad til...


Om karbonathadhet (KH)

Om karbonathadhet (KH)

 • 0
 • 318 Visninger
Karbonathardheten beskriver vannets bufferkapasitet dvs. evne til å motstå forsuring.I naturlige vannkilder utgjøres denne i hovedsak av oppløste karb...


Om NORAQ Akvariesalt og nitrittforgiftning

Om NORAQ Akvariesalt og nitrittforgiftning

 • 0
 • 706 Visninger
NORAQ Akvariesalt virker øyeblikkelig ved nitrittforgiftning/fare for nitrittforgiftning.Anbefalt dosering er 0,5-1 gram/L akvarievann. En strøken med...


pH-sjokk (forsuring)

pH-sjokk (forsuring)

 • 0
 • 307 Visninger
pH-sjokk ved forsuring av akvarievannet er ganske vanlig. pH bør måles ukentlig og justeres opp ved behov. Nedbrytning av forrester tilfører vannet pr...


NORAQ Akvariesalt mot ciliat- og soppinfeksjoner

NORAQ Akvariesalt mot ciliat- og soppinfeksjoner

 • 0
 • 327 Visninger
NORAQ Akvariesalt brukes i forbindelse med transport (i akvariet ved nyinnkjøp av fisker). Produktet virker støttende ved osmoregulering, har en redus...


Vitenskapelige publikasjoner av Evert Jor

Vitenskapelige publikasjoner av Evert Jor

 • 0
 • 286 Visninger
SYBR Green based real-time RT-PCR assay for detection and genotype prediction of bovine noroviruses and assessment of clinical significance in Norway....


Vitamin A-mangel (Hypovitaminosis A)

Vitamin A-mangel (Hypovitaminosis A)

 • 0
 • 201 Visninger
Vitamin A-mangel hos fugler, også kalt hypovitaminose A , er en av de vanligste og mest forebyggbare sykdommene. Dessverre blir mangler...


Vannbehandling gjort enkelt - NORAQ

Vannbehandling gjort enkelt - NORAQ

 • 0
 • 348 Visninger
NORAQ produktserien med salter for vannbehandling er fremstilt for enkel bruk av hobbyakvarister så vel som zooforretninger. Med serien av NORAQ salte...


Trichodina

Trichodina

 • 0
 • 284 Visninger
Trichodina er en slekt av ciliater som er ektokommensaler eller parasittiske på vannlevende dyr, spesielt fisk...


Tetrahymena spp.

Tetrahymena spp.

 • 0
 • 254 Visninger
Tetrahymena, en encellet eukaryot, er en slekt av frittlevende ciliater. Den kan gi sykdom hos akvariefisk og kalles ofte for "Guppy-sy...


SVC Spring Viremia of Carp

SVC Spring Viremia of Carp

 • 0
 • 254 Visninger
Vårviremi hos karpe (SVC) er en viktig sykdom som rammer cyprinider, hovedsakelig vanlig karpe Cyprinus carpio . Sykdommen er utbredt i...


Sopp (Saprolegnia spp.)

Sopp (Saprolegnia spp.)

 • 0
 • 179 Visninger
Bomullsaktige utvekster på fisken. Ofte sekundært til sår av andre årsaker.Behandles med NORAQ Akvariesalt som langtids saltbad: 2g/L (200g/100 L) og ...


Rødmunnsjuke (bakterien Yersinia ruckeri)

Rødmunnsjuke (bakterien Yersinia ruckeri)

 • 0
 • 261 Visninger
Yersinia ruckeri forårsaker rødmunnsjuke (ERM, Enteric Red Mouth), en alvorlig infeksjon i både saltvanns- og ferskvannsfisk. ERM er et globalt probl...


Oodinium

Oodinium

 • 0
 • 260 Visninger
Oodinium er en gruppe mikroskopiske parasittiske fureflagellater. De lever på fisk i både salt- og f...


Neon-syke

Neon-syke

 • 0
 • 262 Visninger
Neon syke er en muskel degenerativ tilstand forårsaket av parasitter som både sprer seg raskt og er dødelig for fisk . Oppkalt etter ar...


Showing 1 to 15 of 39 (3 Pages)