Artikler

Artikler

Mange fiskesykdommer krever bruk av mikroskop og annet mer avansert utstyr for korrekt diagnostikk. Det er dessverre få veterinærer i Norge som tilbyr diagnostikk og behandling av sykdommer hos dam- og akvariefisk.

Diagnostikk og behandling av dyresykdommer er i Norge i utgangspunktet kun lovlig å utføre av veterinærer. Klikk på den grå "Les mer"- knappen til høyre for mer info. Denne artikkelserien er ikke komplett. For en mer komplett serie se www.fiskesykdommer.com


Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell [dyrehelsepersonelloven]

§ 18.Om medisinsk behandling av dyr og bruk av bestemte metoder m.m.

Bare den som er veterinær kan

1.behandle dyr som det er grunn til å tro er angrepet av smittsom sjukdom eller som har sjukdom hvis behandling krever veterinærmedisinsk kyndighet,
2.nytte undersøkelses- og behandlingsmetoder som krever spesiell kyndighet i forbindelse med diagnostisering, forebygging og behandling av sjukdom hos dyr. Til slike metoder regnes operative inngrep, injeksjoner og annen perforering av hud eller slimhinne,
3.

iverksette fullstendig eller lokal bedøvelse,

4.

bruke reseptpliktige legemidler til behandling av dyr.


Vi velger her å informere om enkelte sykdommer som forekommer med en viss hyppighet hos akvariefisk. Dette er ikke til hinder for at du kontakter veterinær for å få bekreftet diagnosen og få hjelp til behandling når dette er mulig.

Med vennlig hilsen

NORAQ, spesialveterinær i akvaristikk

evert.jor@gmail.com


Om NORAQ Akvariesalt og nitrittforgiftning

Om NORAQ Akvariesalt og nitrittforgiftning

 • 0
 • 1073 Visninger
NORAQ Akvariesalt virker øyeblikkelig ved nitrittforgiftning/fare for nitrittforgiftning.Anbefalt dosering er 0,5-1 gram/L akvarievann. En strøken med...


pH-sjokk (forsuring)

pH-sjokk (forsuring)

 • 0
 • 562 Visninger
pH-sjokk ved forsuring av akvarievannet er ganske vanlig. pH bør måles ukentlig og justeres opp ved behov. Nedbrytning av forrester tilfører vannet pr...


Trichodina

Trichodina

 • 0
 • 440 Visninger
Trichodina er en slekt av ciliater som er ektokommensaler eller parasittiske på vannlevende dyr, spesielt fisk...


Tetrahymena spp.

Tetrahymena spp.

 • 0
 • 411 Visninger
Tetrahymena, en encellet eukaryot, er en slekt av frittlevende ciliater. Den kan gi sykdom hos akvariefisk og kalles ofte for "Guppy-sy...


SVC Spring Viremia of Carp

SVC Spring Viremia of Carp

 • 0
 • 410 Visninger
Vårviremi hos karpe (SVC) er en viktig sykdom som rammer cyprinider, hovedsakelig vanlig karpe Cyprinus carpio . Sykdommen er utbredt i...


Sopp (Saprolegnia spp.)

Sopp (Saprolegnia spp.)

 • 0
 • 333 Visninger
Bomullsaktige utvekster på fisken. Ofte sekundært til sår av andre årsaker.Behandles med NORAQ Akvariesalt som langtids saltbad: 2g/L (200g/100 L) og ...


Rødmunnsjuke (bakterien Yersinia ruckeri)

Rødmunnsjuke (bakterien Yersinia ruckeri)

 • 0
 • 419 Visninger
Yersinia ruckeri forårsaker rødmunnsjuke (ERM, Enteric Red Mouth), en alvorlig infeksjon i både saltvanns- og ferskvannsfisk. ERM er et globalt probl...


Oodinium

Oodinium

 • 0
 • 414 Visninger
Oodinium er en gruppe mikroskopiske parasittiske fureflagellater. De lever på fisk i både salt- og f...


Neon-syke

Neon-syke

 • 0
 • 400 Visninger
Neon syke er en muskel degenerativ tilstand forårsaket av parasitter som både sprer seg raskt og er dødelig for fisk . Oppkalt etter ar...


Lymfocystis (Blomkålsyke)

Lymfocystis (Blomkålsyke)

 • 0
 • 414 Visninger
Lymphocystis er en virussykdom som forårsaker vorter og har verdensomspennende utbredelse. Mer enn 140 fiskearter er mottakelige for viruset, båd...


Ichtyopthirius multifiliis (Hvitprikksyke)

Ichtyopthirius multifiliis (Hvitprikksyke)

 • 0
 • 381 Visninger
Ichthyophthirius multifiliis er en art av flimmerdyr som lever som parasitter på ferskvannsfisk. Det finnes også en...


Ichtyophonus hoferi

Ichtyophonus hoferi

 • 0
 • 357 Visninger
Ichthyophonus hoferi er en encellet protist som inntar en sentral fylogenetisk posisjon for å forstå opprinnelsen til&nb...


Ichthyobodo necator (Costia)

Ichthyobodo necator (Costia)

 • 0
 • 255 Visninger
Ichthyobodo necator er en encellet parasittisk organisme som lever på fisk i ferskvann. Den er en heterot...


Hexamita spp. (Hull-i-hode-syken)

Hexamita spp. (Hull-i-hode-syken)

 • 0
 • 384 Visninger
Affiserer discus og ciklider. Heksamitiasis er en parasittisk sykdom som kan ramme både ferskvanns- og saltvannsfisk . I noen tilf...


Gyrodactylus spp.

Gyrodactylus spp.

 • 0
 • 373 Visninger
Gyrodactylus er en gruppe levendefødende flatormer som lever parasittisk på fisk og noen ganger på frosker. Den mest kjente arten i gruppen er laksepa...


Showing 1 to 15 of 27 (2 Pages)