Varelevering

Varer leveres til øvre inngang om ikke annet er avtalt. Ring evt. 45661911.


Vare- og prøveadresse:

NORAQ Inventus A/S

Gjønnesveien 31B

1356 Bekkestua


Innsendelse av prøver for PCR-analyser må avtales i forkant.