Om vannbehandling i selskapsakvarier

 

- Ser du mallen på steinen?

 

Er det en tilfeldighet at dette individet glir sømløst inn i miljøet slik at rovdyr (predatorer) ikke ser det eller skyldes det at arten gjennom evolusjonære prosesser i titusener eller hundretusener av år har tilpasset seg de utfordringene den daglig må fronte i nettopp dette levemiljøet?

 

Å tilrettelegge for et optimalt akvariemiljø er det viktigste tiltaket for å sikre trivsel og god fiskehelse i ditt akvarium. Ved kjøp av fisk og planter påtar du deg også automatisk et ansvar for å tilrettelegge levemiljøet for de artene du holder i ditt akvarium på best mulig måte. Ethvert levende individ er tilpasset visse miljøforhold som du i størst mulig grad bør søke å gjenskape i ditt akvarium. 

Din zoofaghandler har som oppgave å veilede deg om slike forhold.

 

Ved endring av visse abiotiske faktorer i kranvannet som brukes i akvarier, eller når det ved testing av akvarievannet er påvist avvik fra optimale vannverdier for de artene man holder i akvariet, vil levekårene for en rekke arter av akvariefisk- og planter kunne bedres forutsatt at produktene brukes i henhold til veiledning på emballasje, relevant faglitteratur om de artene du holder i ditt akvarium, samt rådgiving fra kompetent zoofaghandler.

 

NORAQ produktserien for vannbehandling inneholder uorganiske salter som påvirker abiotiske faktorer i akvarievann. 

 

Enkelte sykdomsproblemer (bl.a. nitrittforgiftning, visse bakterie- og ektoparasittinfeksjoner) forebygges eller reduseres ved endring av de samme vannverdiene, som du er opptatt av for å tilrettelegge levemiljøet (habitatet) til artene du holder i karet - uten at dette i veterinærmedisinsk forstand bør oppfattes som medisinsk behandling som skal omfattes av Lov om legemidler med tilhørende forskrifter og vedlegg, inkludert EU/EØS regelverk. 

 

På bakgrunn av mer enn 18 års praktisk og teoretisk erfaring innen vannbehandling i zoobransje/akvaristikk, samt på bakgrunn av Lov om dyrevern og Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell, har vi valgt å informere om noen helsemessige effekter på emballasjen til enkelte av våre produkter da vi anser at å ikke gi korrekt veiledning om effektene av å tilrettelegge for et optimalt akvariemiljø vil være i strid med hensiktsmessig praksis og relevant lovgivning og tilhørende forskrifter som skal bidra til å bedre dyrevelferd og dyrehelse - spesielt fordi det i praksis ikke eksisterer noe veterinærtilbud for de 4-8 millioner akvariefisk* som omsettes i Norge hvert år. NORAQ arbeider for å spre korrekt informasjon om hvordan du kan holde akvariefisk på en måte som sikrer dyrehelse og velferd.

 

* Tallene er basert på antall kg vann m/akvariefisk og erfaring fra zoobransjen om gjennomsnittlig antall fisk per kg vann ved import til Norge for årene 2004 og 2005. Kilder: Statistisk Sentralbyrå www.ssb.no og veterinær Evert Jor.