NORAQ følger EUs nye direktiv som forbyr titandioksid i matvarer og har derfor valgt ny leverandør av en ingrediens i NORAQ Akvariesalt. Fra november 2021 er derved titandioksid faset ut av produksjonen. Dette er før EUs forbud trer i kraft. Det presiseres at forbudet ikke gjelder for akvarieprodukter, men vi har likevel valgt å fase stoffet ut av produksjonen.
Evert Jor, veterinær hos NORAQ Inventus AS

DHPR: 5368, 01.12.2021

Nitrittforgiftning (NO2) og kloridinnholdet [Cl-] i akvarievann
...
NORAQ med ny vanntest som faser ut dråpetestene våre - dekker 6 abiotiske vannparametre (hele 50 strips per pakke) til under NOK 5,40 per strips i utsalg
...
Leave a comment
Note: HTML is not translated!