Bruk av aktivt kull for medikamentfjerning

Bruk av aktivt kull for medikamentfjerning

NORAQ Aktivt kull er en såkalt adsorber som binder organiske medisinrester, humusfargestoffer etc. Det binder i liten grad tungmetaller og gasser. Produktet anbefales brukt når medikamentell behandling avsluttes i akvariet. Dermed legges forholdene til rette for optimal fiskehelse- og trivsel, og et viktig HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet)aspekt dekkes samtidig i familien eller i bedriften.
 
NORAQ Aktivt kull er spesielt utviklet med tanke på Helse-Miljø-Sikkerhet i zoobransjen. Produktet fjerner de vanligst brukte medikamentrestene som metylenblått, akriflavin, malakittgrønt, tetracyklin og andre antibiotika. NORAQ Aktivt Kull leveres i porsjonspakninger (nettposer) som gjør bruken enkel.


Fjerning av medikamentrester etter behandlingen bidrar til å redusere resistensutvikling hos mikroorganismene fordi man unngår at de eksponeres for langvarig lavdose-regimer. Vitenskapelige studier har vist at langvarig lavdose-eksponering for medikamenter er uønsket da dette fremmer seleksjon av resistente mikroorganismer når det gjelder en rekke stoffer.


Aktivt kull adsorberer i moderat grad formaldehyd - som er et karsinogen (kreftfremkallende) og mistenkt teratogent (forsterskadende). Dette stoffet er vanlig brukt og finnes i nær 50% av alle over-disk-produkter som selges i zoofaghandlen. Generelt sett er formaldehyd nødvendig å benytte i en del sammenhenger, men det betyr ikke at man ikke skal gjøre det man kan for å redusere risikoen ved bruken. Man ønsker man å minimere eksponering for formaldehyd - dette er derfor produktet for deg. Det beskytter brukerne mot medikamenteksponering når de kommer i kontakt med akvarievannet.
 
Dosering*:                
Bruk 1 nett for inntil 120 liter akvarievann. Skyll nettposen i rent, kaldt vann noen sekunder før bruk. I akvarier som er mindre enn 120 liter brukes 1 nett, men virketiden kan reduseres. I større akvarier adderes antall poser ut i fra akvarievolum. Nettposen bør plasseres på et sted med god gjennomstrømning. Vær oppmerksom på at behandlingen skal være tidsbegrenset, da virkningen av produktet brukes opp over tid.


Produktet anbefales kastet i restavfall til forbrenning etter bruk. Se forpakning for nærmere informasjon om bruk.

There are no posts to list in this category.