Karbonathardhet og amfolytter*

Karbonathardhet og amfolytter*

Karbonathardhet eller KH er enkelt forklart vannets evne til å motstå en endring i pH. Den beskriver således vannets bufferkapasitet med tanke på å motstå forsuring.

I akvaristikken omtales vannets evne til å motstå forsuring som KH eller karbonathardhet, og denne angis i grader KH (°dKH). Jo flere grader KH vannet har, desto større evne har vannet til å motstå en endring i pH. Nedenfor finner du en tabell med noen generelle anbefalinger med tanke på ulike vannverdier - også KH-verdi for en del fiskegrupper.

NORAQ produserer dråpetester som gjør det enkelt å måle KH-verdien. For å justere denne opp anbefales NORAQ pH/KH Pluss. For å justere KH ned anbefales vanligvis vannbytte.

Hvis du holder Øst-Afrikanske arter (fra Rift valley lakes; som Malawi-, Tanganyika-ciklider) anbefales NORAQ Malawi-Salt da dette også øker totalhardheten og tilfører viktige sporelementer i tillegg til å øke karbonathardheten.For å etterjustere karbonathardheten hos disse kan du bruke NORAQ pH/KH pluss i kombinasjon med NORAQ KH-testen.

*Vi anbefaler at alle endringer av vannverdier gjøres gradvis over tid, slik at fiskene kan tilpasse seg.

Det sikrer en bedre dyrehelse.

 

 

Tabell over "gjennomsnittsverdier" av KH, pH, GH for fisk fra ulike leveområder

Familie/gruppebetegnelse:

 

KH °dH

 

pH

 

GH °dH

 

Amerikanske tetraer og Sydamerikanske ciklider

 

Karpelignende fisk (barber, gullfisk etc.)

 

Labyrintfisker (guramier, kampfisk, makropoder etc.)

 

Levendefødende tannkarper (platy,

sverddragere, molly etc.)

 

Tanganyika- og Malawiciklider

2-5

 

2-6

 

2-6

 

 

 

5-10

 

 

8-20

5,5-7,5

 

6,0-7,5

 

6,0-7,5

 

 

 

6,5-8,5

 

 

7,7-8,8

< 4

 

4-10

 

4-10

 

 

 

5-35

 

 

10-20

 

There are no posts to list in this category.