Totalhardhet og skjelettutvikling*

Totalhardhet og skjelettutvikling*

Totalhardhet (GH) beskriver vannets samlede innhold av kalsium- og magnesiumioner. Du kan bruke NORAQ GH-test til å måle totalhardheten på en enkel og effektiv måte i både akvarievannet og kranvannet ditt. For å øke totalhardheten benytter du NORAQ GH/TH+ eller NORAQ GH-Salt.

Disse produktene er en kombinasjon av hardhetsdannende salter, som brukes for å gjøre bløtt kranvann bedre egnet for blant annet levendefødende arter av akvariefisk (guppy, molly, sverddrager, platy etc.). Disse artene kommer fra leveområder med kalkholdig berggrunn, og derved hardt vann som høy konsentrasjon av kalsium- og magnesiumioner.

Kalsium- og magnesiumioner er viktig for normal skjelettutvikling, og magnesium inngår dessuten som en kritisk komponent i plantenes klorofyll. Kalsium- og magnesium inngår også i en rekke viktige enzymsystemer hos virveldyr bl.a. under forsterutviklingen.

I Skandinavia består berggrunnen mange steder av kalkfattig grunnfjell, og følgelig blir kranvannet bløtt og inneholder lite kalsium- og magnesiumioner. NORAQ GH/TH+ og NORAQ GH-Salt brukes for å rette opp denne skjevheten i kranvannet. Ved å tilsette produktene økes altså vannets innhold av kalsium- og magnesiumioner på en naturlig måte. Dette skjer ved at produktet inneholder naturlig forekommende hardhetsdannende salter. Ved bruk av NORAQ GH/TH+ eller NORAQ GH-Salt vil den tilførte hardheten skyldes om lag 80% kalsium og 20% magnesium.

Forskjellen på de to produktene er i hovedsak dosering, samt at GH-saltet også tilfører vannet kloridioner og derved forebygger nitrittforgiftning.


*Vi anbefaler at alle endringer av vannverdier gjøres gradvis over tid, slik at fiskene kan tilpasse seg.

Det sikrer en bedre dyrehelse.

 

 

Tabell over "gjennomsnittsverdier" av KH, pH, GH for fisk fra ulike leveområder

Familie/gruppebetegnelse:

 

KH °dH

 

pH

 

GH °dH

 

Amerikanske tetraer og Sydamerikanske ciklider

 

Karpelignende fisk (barber, gullfisk etc.)

 

Labyrintfisker (guramier, kampfisk, makropoder etc.)

 

Levendefødende tannkarper (platy,

sverddragere, molly etc.)

 

Tanganyika- og Malawiciklider

2-5

 

2-6

 

2-6

 

 

 

5-10

 

 

8-20

5,5-7,5

 

6,0-7,5

 

6,0-7,5

 

 

 

6,5-8,5

 

 

7,7-8,8

< 4

 

4-10

 

4-10

 

 

 

5-35

 

 

10-20

 

There are no posts to list in this category.