Ammoniakkforgiftning

Ammoniakkforgiftning

Ammoniakk (NH3) er et naturlig nedbrytningsprodukt når organisk materiale nedbrytes i akvariet. Hovedkilden er proteiner i fórrester, fiskeavføring og plantedeler.

Ammoniakk er en gass som løser seg i vann. Ved pH under ca. 7 vil hoveddelen av ammoniakken foreligge som ugiftig ammonium (NH4+), mens det ved høyere pH i større grad vil foreligge som ammoniakk (NH3) - som er giftig for fiskene og de andre akvariedyrene.

Ammoniakk er vanligvis kun et problem i akvarier med overfóring eller i nystartede akvarier som ikke har etablert nitrifikasjonsflora.

Førstehjelp ved ammoniakkforgiftning er:

a) om mulig senke pH til under 7 i ferskvannsakvarier

b) vannbytte og fjerning av organisk materiale, samt periodisk stopp i fóringen

c) tilførsel av nitrifikasjonsflora

d) filtrering over aktivt kull