FAQ - Vanlige spørsmål og svar

FAQ - Vanlige spørsmål og svar

Vanlige spørsmål og svar om vannbehandling i ferskvannsakvarier:

SP: Hva er forskjellen på NORAQ GH/TH+ og NORAQ GH-Salt?

SV: GH/TH Pluss er 3 ganger så konsentrert med tanke på kalsium- og magnesiumioner i forhold til GH-Salt. GH-Saltet inneholder imidlertid kloridsalter, noe som forhindrer nitrittforgiftning.


SP: Hvorfor virker NORAQ Akvariesalt umiddelbart mot nitrittforgiftning?

SV: Fordi kloridionene i produktet virker direkte kompetitivt med nitrittionene i vannet og derfor utkonkurrerer opptaket av nitrittioner i fiskegjellene.


SP: Hva er amfolytiske salter?

SV: Amfolytiske salter kan virke både som syrer og baser avhengig av pH-verdi dvs. de kan påvirke pH-verdien. I våre produkter gjelder dette NORAQ pH/KH+ og NORAQ Malawi-Salt. Disse produktene vil begge tendere å styre pH i retning av pH 8,3.


SP: Hvorfor bør man bruke NORAQ pH/KH+ til pH-justering fremfor andre produkter?

SV: Fordi produktet påvirker pH på en naturlig måte ved å tilføre vannet naturlig forekommende karbonatsalter. Karbonatsalter er vanligvis den dominerende bufferen i naturlige biotoper. Produktet er også trygt å bruke da det ikke øker pH høyere enn maksimalt 8,3.


SP: Hvordan går jeg frem for å teste akvarievannet for de viktigste vannverdiene?

SV: Du kan enten gjøre dette selv eller ta med en vannprøve til zoobutikken (fortrinnsvis en som forhandler fisk) og la de hjelpe deg å teste vannet. NORAQ produserer og markedsfører tester for de viktigste vannparametrene i ferskvann som pH, nitritt, KH og GH. Det lønner seg å ta med en vannprøve av både kranvannet og en av akvarievannet på hvert sitt glass. Unngå brukte brusflasker og glass som det har vært sur mat på da det kan påvirke vannverdiene. Urinprøveglass som fås på apoteket er godt egnet.


SP: Inneholder noen av saltene for vannbehandling fosfater eller nitrater som kan gi algevekst?

SV: Nei, ingen av saltene inneholder dette. Plantenæringsproduktet NORAQ Makromin inneholder nitrogen og fosfor, og kan ved overdosering gi algevekst.

There are no posts to list in this category.