Artikler og hjelp

Artikler og hjelp

Innledning

Som mangeårig akvarist har man erfart at mye informasjon er vanskelig tilgjengelig – selv for fagfolk. I disse artiklene har jeg forsøkt å sammenstille de viktigste momentene om vannbehandling, og vanntesting som gjennomsnitts-akvaristen kan ha brukt for.

Innledningsvis i hvert kapittel er emnet oppsummert på en enkel og oversiktlig måte i 2-3 setninger. Hvis du forstår det som står der har du allerede kommet langt på vei. Lykke til videre med en spennende og fascinerende hobby.


Mvh Evert Jor, veterinær hos NORAQ