• NORAQ Vanntest strips 6-i-1

Bruksanvisning for 6-i-en-strips-testen (for ferskvann):

1. Ta en strip ut av pakken, og lukk lokket godt igjen. Du kan lagre de øvrige folieforpakningene separat.

2. Dypp stripsen 2 sekunder i akvarie- eller kranvannet. Vi anbefaler at du rutinemessig tester kranvannet en gang i måneden og akvarievannet ukentlig i forbindelse med vannbytte.

3. Vent 30 sekunder.

4. Avles mot fargeskalaen på pakken.

Test-stripsene må oppbevares tørt og med korken igjen. Åpnet folie-forpakning er holdbar noen måneder forutsett tørr oppbevaring. Holdbarhet i uåpnet forpakning: 2 år fra produksjonsdato. Ved usikkerhet omkring testresultatets betydning konsulter din zoofaghandler.


dGH-verdi: De fleste arter trives på 8-12 grader. Bruk NORAQ GH/TH+ eller NORAQ GH-Salt for å øke dGH-verdien. Vannbytte for å senke (i de fleste tilfeller).

dKH-verdi: Opp til 4,5 grader er OK for å opprettholde en viss bufferkapasitet. I Malawi-og Tanganyika-kar kan KH-verdien være høyere. Bruk NORAQ Malawi-Salt i Malawi- og Tanganyika kar. Bruk NORAQ pH/KH+ for å øke KH-verdien i selskapskar og etablerte Malawi- og Tanganyika kar.

 Hvis KH-verdien avleses som svært høy, så kan dette skyldes bruk av fosfatbuffere fra f.eks. Wardley eller en annen produsent. Slik bruk kan gi uønsket algevekst.

Nitrat: Skal helst ikke være påvisbart da høyere verdier indikerer for lav vannbyttefrekvens/mengde. Utfør delvannbytte  gjentatte  for å senke nitratinnholdet og unngå algevekst. Fosfatinnholdet er vanligvis korrelert med nitratnivået.

Nitritt: Skal ikke være påvisbart. Husk å bruke NORAQ Akvariesalt eller NORAQ GH-Salt ved påvist nitritt for å hindre nitrittforgiftning. Akvariesaltet virker øyeblikkelig etter tilsetning - i motsetning til bakteriepreparater.

Se en video om hvordan fiskene transporterer klorid (Cl-) inn i fiskekroppen. Samme mekanisme brukes for nitritt, så kloridet i saltet transporteres kompetitivt inn i fiskekroppen og forhindrer derved nitrittforgiftning.

Fritt klor: Klor tilsettes av og til kranvannet for å hindre forekomst av mikroorganismer. Dette er skadelig for akvariefisker. Bruk vannforbedringsmiddel ved vannbytte.

pH-verdi: De fleste aktuelle ferskvannsarter tolererer en pH på mellom 6,5-8. Ved verdi avlest på 6,2 er det fare for pH fall (pH-sjokk). Du bør da tilsette litt NORAQ pH/KH Pluss.

For øvrig henvises du til litteratur om aktuelle arter. Du finner noen tips under "Relaterte produkter".

Last ned plansjen som PDF her....

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

NORAQ Vanntest strips 6-i-1

  • Product Code: -
  • Availability: In Stock

Related Products

NORAQ Akvariesalt

NORAQ Akvariesalt

NORAQ Akvariesalt Leveres i 75 gram, 250 gram, 500 gram og 5 kg pakninger NORAQ Akvariesal..

Tags: vanntester