https://www.noraq.com/new2/image/cache/catalog/d_blog_module/post/fmcircovirus-1920x1080.jpg
user image

Fransk felling hos undulater

  • 24 Dec 2022
  • |   0 Kommentarer

Fransk felling eller PBFDV står for psittacine beak and feather disease virus. Det er en svært smittsom og ofte dødelig virussykdom som rammer papegøyer, inkludert undulat. Viruset angriper cellene som produserer fjær og nebbvev, noe som fører til unormal fjærvekst og nebbdeformasjoner. Det kan også påvirke immunsystemet og forårsake andre helseproblemer. En del undulater overlever infeksjonen, men kan være kroniske utskillere av viruset - selv uten symptomer.

Symptomer på PBFDV kan omfatte unormal fjærvekst, nebbdeformasjoner, tap av fjær og dysfunksjon i immunsystemet. I alvorlige tilfeller kan viruset føre til døden. Det finnes ingen kur mot PBFDV, og infiserte fugler må isoleres for å hindre spredning av viruset til andre fugler. Det er viktig å ta forholdsregler for å forhindre overføring av viruset, for eksempel karantene for nye fugler og riktig hygiene ved håndtering av fugler.

Egnede desinfeksjonsmidler er: Tørr varme (150 grader i 2 timer), hypokloritt (Klorin), Virkon S.

Redekasser etter infiserte unger er et viktig virusreservoar i oppdrettet. Det samme er kronisk infiserte fugler.

Ved utbrudd i undulatoppdrettsanlegg må hekking avbrytes i minst 6 mnd. slik at foreldrefuglene utvikler immunitet. Redekasser må byttes eller steriliseres med tørr varme 150 grader i 2 timer før hekking gjenopptas.

Dersom man ikke tidligere har hatt utbrudd så er det et håp om at sanering kan fungere:

- Alle fugler født etter utbruddet må man kvitte seg med da de kan bli kronikere (vil være persistent infiserte og skille ut virus ut levetiden sin).

-Lokalene må vaskes ned og desinfiseres gjentatte ganger for å fjerne virus.

I praksis er dette vist å fungere i minst 3 oppdrettsanlegg.

NORAQ tilbyr en sanntids-PCR test for påvisning av viruset i prøver fra fugler eller i redekasser.

Artikkel-tags

Related Blogs

Om totalhardhet (GH)

Om totalhardhet (GH)

Totalhadheten (GH) beskriver vannets innhold av løste kalsium- og magnesiumioner. Den defineres av en skala som går fra 0 og oppover der hver grad til...Les mer

15 Nov 2022
Om NORAQ Akvariesalt og nitrittforgiftning

Om NORAQ Akvariesalt og nitrittforgiftning

NORAQ Akvariesalt virker øyeblikkelig ved nitrittforgiftning/fare for nitrittforgiftning.Anbefalt dosering er 0,5-1 gram/L akvarievann. En strøken med...Les mer

15 Nov 2022